Home

Aanmelden

Actueel

Sector vraagt om positief investeringskader voor PV te waarborgen

15/01/2021

Op donderdag 14 januari vernietigde het Grondwettelijk Hof het Vlaamse decreet van 26 april 2019 over het principe van de terugdraaiende teller. Nieuwe installaties blijven rendabel onder de huidige regels.

Lees meer

Webinar -Wijzigingen keuring privéwaterafvoer

12/01/2021

Op 1 januari 2021 wijzigde de regelgeving over de keuring van de privéwaterafvoer op de riolering: er zijn 3 extra afkeurcriteria voor de keuring van de privéwaterafvoer. Informeer je tijdens de webinar op vrijdag 15 januari, georganiseerd door Techlink en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Lees meer

ASTER publiceert oproep raamcontract zonnepanelen

21/12/2020

ASTER, het initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector, publiceerde op 4 december de oproep tot indienen van raamcontracten voor het leveren, plaatsen, monitoren en onderhouden van PV. Techlink juicht de inzet op meer zonne-energie toe, maar heeft ook enkele reservaties.

Lees meer