Actueel

Aanmelden

Actueel

Het momentum is nu om in te zetten op energetische renovaties

07/07/2020

De overheid heeft een unieke kans om de economische relance na de coronacrisis te koppelen aan klimaat-en milieudoelstellingen, met bovendien een vloedgolf aan nieuwe jobs én een lagere energiefactuur als kers op de taart. 

Lees meer

30 000 extra laadpalen: de ambitie is er, nu nog het plaatje vervolledigen

23/06/2020

30 000 extra laadpalen, dat is de ambitie van Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters voor deze legislatuur. Techlink, kan dit alleen maar aanmoedigen, want deze beslissing kadert volledig binnen de energietransitie waarvoor onze sector zich volop wil engageren.

Lees meer

Reactie Techlink op consultatie VREG m.b.t. tariefmethodologie

23/06/2020

Het ontwerp van een stabiele & toekomstbestendige tariefstructuur voor Techlink een belangrijke invalshoek. Een stabiel regulatoir investeringsklimaat is van groot belang voor de verdere groei van duurzame energie in Vlaanderen en het bereiken van de 2030-2050 doelstellingen.

Lees meer

Wijzigingen REG-premies Warmtepomp(boiler)

12/06/2020

Op vrijdag 5 juni keurde de Vlaamse regering een eerste maal enkele wijzigingen goed over de REG-premies vanaf 2021, waaronder die voor warmtepompen. Dit wijzigingsbesluit ligt nu voor advies bij de Raad van State alvorens het finaal worden goedgekeurd.

Lees meer

Webinar - AREI - Voorzorgsmaatregelen tegen brand

12/06/2020

In samenwerking met Volta, ons technisch kenniscentrum voor elektrotechniek, heeft Techlink een webinar opgenomen over de "voorzorgsmaatregelen tegen brand in elektrische installaties".
De publicatie hiervan in 2013 in het toenmalige Art. 104 van het AREI, heeft voor heel wat opschudding gezorgd. Er stonden immers heel wat onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in. 

Lees meer

Vlaamse regering voert premie in voor residentiële PV vanaf 2021

10/06/2020

Op vrijdag 5 juni keurde de Vlaamse regering een eerste maal de invoering goed van een investeringspremie voor residentiële PV. Deze éénmalige premie komt in de plaats van het jaarlijks voordeel van het terugdraaiende teller principe dat wegvalt voor nieuwe installaties vanaf 2021. 

Lees meer

Opgelet indien u met een prijsherzieningsformule werkt!

05/06/2020

Overheidsopdrachten en prijsherziening: hoe reageren als installateur op de daling van de materiaalindex? De laatste maanden is er immers een daling van de materiaalindexen.

Lees meer