Actueel

Aanmelden

Actueel

Kanaal Z - Digitale meter troef voor installateur in de energietransitie

08/04/2020

De data van de digitale 'slimme' meters maken het dagelijks energieverbruik van de klant effectief zichtbaar, waardoor de installateurs extra services kunnen aanbieden aan hun eindklanten.  Dit maakt de innovatieve installateur de driver van de energietransitie op het terrein.

Lees meer

Corona - maatregelen PV

06/04/2020

Op 25 maart bezorgde ODE een brief aan het kabinet van Minister Demir met de vraag om maatregelen te nemen voor de PV sector gezien de Corona crisis. Op vrijdag 3 april ontvingen we een eerste antwoord op deze vragen.

Lees meer

Publicatie VREG

06/04/2020

Op 10 maart publiceerde de VREG haar mededeling over de implementatie van de regels rond directe lijnen. Sinds 1 januari 2019 zijn versoepelde criteria van kracht voor de aanleg van directe lijnen voor elektriciteit en gas. Deze wijziging zou moeten leiden tot meer directe lijnen.

Lees meer

Corona - Nieuw MB | Tegenstrijdigheid eindelijk weggewerkt

06/04/2020

Tegenstrijdigheid waarin het PsC 149.01 in haar totaliteit werd beschouwd als een essentieel beroep, zonder enige beperking in de soorten activiteiten waarbij en anderzijds waarin het PsC 149.01 wél de beperking was tot dringende onderhouds- of herstellingswerken, is weggewerkt. 

Lees meer

Corona - Update

03/04/2020

Deze update behandelt verschillende thema's zoals: regeling feestdagen in tijden van Corona, tijdelijke werkloosheid voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die afloopt en aansluitend wordt verlengd, vervangingsovereenkomsten, IBO's.

Lees meer

Corona - Update

03/04/2020

Mogen keuringsorganismen verder werken? Zijn werken in leegstaande appartementen toegelaten? Is een ongeval gedekt tijdens telewerken? Mogen buitenlandse werknemers/onderaannemers België nog binnen? Wat met betalingsuitstel ondernemingskredieten?

Lees meer

PC 124 - Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid arbeiders

03/04/2020

De sectorale aanvullende werkloosheidsvergoeding wordt toegekend bij alle vormen van tijdelijke werkloosheid, dus ook bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De toekenning van de vergoeding-bouw is beperkt tot 60 dagen per dienstjaar en wordt uitbetaald door Constructiv. 

Lees meer