Actueel

Aanmelden

Actueel

Wijziging premievoorwaarden warmtepompen

04/07/2022

Vanaf 1 juli kunnen er tijdelijk geen premies meer worden aangevraagd voor warmtepompen tot 30 september via de huidige fluvius-platformen. Vanaf 1 oktober 2022 zullen warmtepomppremies kunnen worden aangevraagd via een centraal systeem "Mijn Verbouwpremie".

Lees meer

Bevestiging uitstel capaciteitstarief

04/07/2022

We brachten je eerder al op de hoogte dat het capaciteitstarief vermoedelijk uitgesteld zou worden. Dit uitstel werd uiteindelijk gerealiseerd, zonder aanpassing aan de methodiek. 

Lees meer

Formulier meldingsplicht voor installateurs stookolieketels nu online

04/05/2022

Vanaf 1 januari 2022 moeten de installateurs alle stookolieketels die zij plaatsten per kwartaal rapporteren aan het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap).
De link naar het formulier is nu online.

Lees meer

VR-apparatuur in scholen komt ook de bouw ten goede

12/04/2022

Techlink en VCB vragen ook aandacht voor de energietransitie in het bouwonderwijs. Het is cruciaal dat het onderwijs zich versneld aanpast en arbeidskrachten levert, die vertrouwd zijn met de installatie van o.a. warmtepompen.

Lees meer

Wettelijk kader én facilitator voor energiegemeenschappen in Brussel

08/04/2022

Onlangs werd door de Brusselse wetgever met een ordonnantie energiedelen en energiegemeenschappen gelegaliseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf april 2022.
Het Gewest biedt bovendien gratis begeleiding door een facilitator om de Brusselaars te helpen. 

Lees meer

REG premie voor lucht-waterwarmtepomp, hybride warmtepomp en warmtepompboiler

06/04/2022

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 1 april de aangekondigde verhoging van de premies voor lucht-waterwarmtepompen, hybride lucht-waterwarmtepompen en warmtepompboilers finaal goed.

Lees meer

Verlaagd btw-tarief voor PV, warmtepomp en zonneboiler

31/03/2022

De Federale Regering besliste op 18 maart 2022 om het btw-tarief te verlagen voor de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Het koninklijk besluit (KB) waarin dit wordt verduidelijkt, werd gepubliceerd.

Lees meer