Actueel

Aanmelden

Actueel

Vlaamse Regering voert calls voor investeringssteun in voor PV

04/06/2020

Vanaf 2021 wordt een tendersysteem ingevoerd in plaats van het groenestroomcertificaten systeem. De Vlaamse Regering heeft ook een wijziging goedgekeurd om geen steun meer toe te kennen bij negatieve prijzen en andere beperkingen in te voeren voor projectspecifieke steun. 

Lees meer

Opletten bij ontslaan van arbeiders PsC 149.01

04/06/2020

Bij ontslag van arbeiders (werklieden in cao terminologie) die onder PsC 149.01 ressorteren, moet met goed opletten om niet onder de bepalingen van de cao “werkzekerheid” te vallen die de procedure vastlegt in geval van “meervoudig” ontslag (cao algemeen bindend verklaard bij Koninkijk Besluit).

Lees meer

Wijziging betalingstermijnen tussen kmo's & grotere ondernemingen

28/05/2020

Vanaf 29 april 2020 is de maximale betalingstermijn voor een kmo om geld te krijgen van een (grotere) niet-kmo 60 dagen. Daarvan kan niet afgeweken worden met een beding in een overeenkomst. Ook wordt de verificatietermijn beperkt tot 30 dagen

Lees meer

Corona - Collectief vervoer

11/05/2020

We hebben de voorbije dagen veel vragen gekregen rond de regeling van het collectief vervoer. De sectorale regelingen voor de beide paritaire comités verschillen hierin lichtjes van elkaar. Hieronder geven we per sector weer welke alternatieve preventiemaatregelen u kan nemen.

Lees meer

AREI & aarding metalen raam PV-modules

08/05/2020

Bij de aarding van het metalen raam van de PV-modules en hun structuur mag de equipotentiale verbinding nooit verbroken worden. Dit was en blijft niet toegestaan, ook in de nieuwe AREI.

Lees meer

Deadline definitieve homologatie C10/26 uitgesteld naar 01/09/2020

08/05/2020

Sinds 1 november 2019 is de nieuwe C10/11 van toepassing en worden extra eisen opgelegd aan omvormers. Door de impact van de Covid-19 crisis besliste Synergrid om de deadline voor definitieve homologatie van omvormers uit te stellen naar 01/09/2020.

Lees meer

Corona - FAQ-lijst eindelijk aangepast

06/05/2020

De tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het Ministerieel Besluit en de FAQ-lijst van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken rond uitvoering van werken in bewoonde panden, werd eindelijk rechtgezet.

Lees meer