Actueel

Aanmelden

Actueel

Premie kleinschalige PV: indienprocedure en modaliteiten

21/01/2021

Fluvius maakte bekend hoe de premie voor PV-installatie moet aangevraagd worden. We geven we u graag het overzicht van de procedure en een aantal andere modaliteiten.

Lees meer

Compensatie voor principe van de terugdraaiende teller

21/01/2021

Na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot het systeem van de terugdraaiende teller, werd vorige vrijdag door de Vlaamse regering reeds een compensatie regeling aangekondigd. Techlink is tevreden met deze snelle reactie,  maar het blijft een belangrijke uitdaging om het investeerdersvertrouwen te herstellen.

Lees meer

Corona - Quarantainemaatregelen en weerslag op uitvoering werken

18/01/2021

Komt, door de recente quarantaine maatregelen en de afwezigheid van personeel, onder meer uw uitvoeringstermijn in gevaar, dan dient u uw opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk te verwittigen.

Lees meer

Sector vraagt om positief investeringskader voor PV te waarborgen

15/01/2021

Op donderdag 14 januari vernietigde het Grondwettelijk Hof het Vlaamse decreet van 26 april 2019 over het principe van de terugdraaiende teller. Nieuwe installaties blijven rendabel onder de huidige regels.

Lees meer

Webinar -Wijzigingen keuring privéwaterafvoer

12/01/2021

Op 1 januari 2021 wijzigde de regelgeving over de keuring van de privéwaterafvoer op de riolering: er zijn 3 extra afkeurcriteria voor de keuring van de privéwaterafvoer. Informeer je tijdens de webinar op vrijdag 15 januari, georganiseerd door Techlink en de Vlaamse Confederatie Bouw.

Lees meer

ASTER publiceert oproep raamcontract zonnepanelen

21/12/2020

ASTER, het initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector, publiceerde op 4 december de oproep tot indienen van raamcontracten voor het leveren, plaatsen, monitoren en onderhouden van PV. Techlink juicht de inzet op meer zonne-energie toe, maar heeft ook enkele reservaties.

Lees meer

Wijzigingen keuring privéwaterafvoer vanaf 1/1/2021

15/12/2020

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de keuring van de privéwaterafvoer in gebouwen. Deze gewijzigde keuring impliceert een verscherping van het handhavingskader. Dit heeft dus geen directe gevolgen voor de installateur die reeds conform de bestaande installatievoorschriften werkt.

Lees meer