Actueel

Aanmelden

Actueel

Vlaamse regering verlaagt IRR voor OT berekening

06/11/2019

Op vrijdag 25 oktober wijzigde de Vlaamse regering principieel de onrendabele top berekening in het energiebesluit. Hierover wordt nu advies ingewonnen bij de raad van state alvorens het finaal wordt goedgekeurd. 

Lees meer

Parameters projectspecifieke bandingfactor 750 kWAC < 2 MWAC

26/10/2019

Op 28 juni 2019 keurde de Vlaamse regering een wijziging aan het energiebesluit goed om extra parameters vast te leggen voor de steunaanvraag voor PV projecten tussen de 750 kWAC en 2MWAC omvormervermogen. Het VEA publiceerde nu de parameterwaarden.

Lees meer

Milieubijdrage PV in Brusselse gewest

26/10/2019

Op 1 januari 2020 treedt de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen (milieubijdrage PV) in werking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waardoor de inzameling, de recyclage en de financiering van afgedankte zonnepanelen verplicht wordt voor de bedrijven actief in het Brussel.

Lees meer

Code Goede Praktijk - Gebruik en montage van steigers

24/10/2019

Mede op initiatief van Techlink en onder de coördinatie van Constructiv een Code Van Goede Praktijk op meer bepaald voor Gebruik en Montage van Steigers. Een leidraad om meest geschikte manier van werken toe te passen.

Lees meer

Cyberveiligheid - Relax en denk 2 keer na voor je op een link klikt

08/10/2019

Wees bewust van de gevaren van phishing.  We herkennen valse berichten meer en meer, maar zijn nog te snel met het klikken op links in "valse berichten". Dus onder het motto Relax en denk 2 keer na voor je op een link klikt, willen dit gevaar een halt toe roepen.

Lees meer

Installatiesector reageert op Vlaams Regeerakkoord

03/10/2019

De energietransitie is niet te stoppen. Installateurs zijn vragende partij voor een duidelijk en ambitieus kader om in te werken. Alleen dan zullen de (economische) kansen die de energietransitie met zich meebrengt, optimaal benut kunnen worden.

Lees meer

Het nieuwe AREI komt eraan! Techlink organiseert infoavonden.

25/09/2019

De oude bijbel van elke electricien, was toe aan een grondige update. De FOD Economie heeft de intentie om voor eind 2019 het nieuwe AREI te laten bekrachtigen door een KB. Techlink organiseert via Volta, hun technisch kenniscentrum, infoavonden over het nieuwe AREI.

Lees meer