Actueel

Aanmelden

Actueel

Koopkrachtpremie: hoe implementeren in de onderneming?

27/10/2023

We geven een overzicht van de sectorale bepalingen die van toepassing zijn voor de bedienden en arbeiders in dienst in jouw onderneming na te lezen. Voor deze bepalingen zijn geen extra vormvereisten nodig.

Lees meer

Nationaal akkoord voor de arbeiders van de elektrosector

24/10/2023

Binnen het paritair subcomité  149.01, voor de  sector elektriciteit: installatie en distributie  werd op 16 oktober 2023 het nationaal akkoord voor de arbeiders afgesloten voor de jaren 2023-2024.

Lees meer

Techlink pleit voor handhavingsbeleid op gas- en stookolietoestellen

12/10/2023

Techlink, de beroepsfederatie voor technische installatiebedrijven, benadrukt het belang van periodiek onderhoud op centrale stooktoestellen voor de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van deze toestellen.

Lees meer

Vakbonden van de elektriciteitssector (PsC 149.01) dreigen met staking.

20/07/2023

De werkgevers en de vakbonden in de elektriciteitssector onderhandelen al een hele tijd over een sectorakkoord. We meldden in onze communicatie van 30 juni dat de standpunten van de werkgevers en vakbonden nog te ver uit elkaar liggen en men op 29 mei zonder akkoord uit elkaar is gegaan.

Lees meer

Het nieuwe sectorakkoord van het paritair comité 200

28/06/2023

De sociale partners in het aanvullend paritair comité voor bedienden (APCB of PC 200) hebben een consensus bereikt omtrent een sectoraal akkoord voor de periode 2023-2024.

Lees meer

Koopkrachtpremie

28/04/2023

De kogel is door de kerk. Vrijdag 28 april werd het lang verwachte koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie gepubliceerd.

Lees meer

Wijzigingen AREI - Nieuw KB van toepassing vanaf 1 juni 2023

21/04/2023

Het nieuw koninklijk besluit waarin delen gewijzigd zijn van de boeken 1, 2 en 3 van het AREI (huishoudelijke installaties, gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel, …) werd op 28 maart gepubliceerd. Deze wijzigingen zullen in werking treden op 1 juni.

Lees meer