Home

Aanmelden

Actueel

Distributienettarieven - Standpuntnota Techlink

29/10/2020

De discussie over de distributienettarieven kadert echter ook in het groter verhaal rond energietransitie, waarin Techlink haar leden wil begeleiden. Daarom vindt Techlink het belangrijk om met jullie haar standpuntnota met jullie te delen.

Lees meer

Corona - tweede coronagolf: naleving uitvoeringstermijn

28/10/2020

Komt door de tweede coronagolf onder meer de naleving van uw uitvoeringstermijn in gevaar? Verwittig tijdig uw opdrachtgever. Dit geldt zowel bij overheidsopdrachten als bij private opdrachten.

Lees meer

Openbare aanbesteding voor HVAC installateur

23/10/2020

De Vlaamse overheid heeft een aanbesteding lopende waarop de HVAC installateur kan intekenen bij het Huis van het Nederlands in Brussel: verwijderen bestaande warmteproductie en toebehoren, opbouw nieuwe stookinstallatie en aansluiting op bestaande leidingen.

Lees meer