Home

Aanmelden

Actueel

Energiegemeenschappen, energiedelen en flexdiensten

23/09/2021

Op 9 juli keurde het Vlaams parlement de omzetting van Europese Richtlijnen goed om zo energiegemeenschappen, energiedelen en flexibiliteitsdiensten in de toekomst mogelijk te maken. 

Lees meer

Verlenging termijn bankwaarborg call groene stroom

21/09/2021

Binnen het besluit van 2 juli over de herziening van de Call groene warmte, werd ook de termijn om een bankwarborg te stellen binnen de call groene stroom finaal goedgekeurd. Deze termijn werd van 30 naar 60 dagen verlengd na het ontvangen van de goedkeuring van de aanvraag.

Lees meer

Minimum aandeel hernieuwbare energie en  renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

16/09/2021

De Vlaamse Regering keurde op 9 juli finaal een besluit goed met een aantal wijzigingen die de komende jaren opportuniteiten bieden voor de installatie van zonnepanelen bij niet-residentiële gebouwen vanaf 1/1/2022 bij overdracht van een gebouw of gebouwdeel.

Lees meer