Werking

Aanmelden

De werking van Techlink wordt gerealiseerd door een wisselwerking van de bestuursorganen op nationaal en provinciaal niveau met de verschillende thematische Sectorraden en Sectorcomités.