Sectorraden

Aanmelden

Multidisciplinair

De installatiebranche is heel divers en omvat heel wat verschillende specialisaties en deelsectoren. Om te komen tot standpunten over bepaalde deelsectoren, baseert de Bestuurorgaan van Techlink zich op de mening van de leden die actief zijn in deze deelsectoren via de Sectorraad en Sectorcomités.

Het aantal bedrijven dat zowel op de elektro-, als de HVAC- en de sanitairmarkt actief is, neemt steeds toe. Techlink sluit aan bij deze trend door alle technici uit deze sectoren te linken, zonder de kenmerken van elk beroep uit het oog te verliezen. In de sectorraden ‘Elektrotechniek’ en ‘HVAC & Sanitair’ komen de vakgebonden materies aan bod. Hierdoor vinden ook bedrijven die zich specialiseren in één vakgebied bij ons hun gading.

Indien u als lid interesse hebt om actief mee te discussiëren met uw betrokken collega’s en zo mee het standpunt van Techlink te bepalen, kan u zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de vergaderingen van de voor u relevante Sectorraad en Sectorcomités.  Gelieve hiervoor uw Account Manager Dirk Baetens te contacteren.