Sectorcomités

Aanmelden

De Sectorcomités richten zich op één bepaalde doelgroep of technologie en kunnen zowel horizontaal (onder de beide Sectorraden) als verticaal (onder één Sectorraad) gepositioneerd zijn.
Indien u interesse hebt om actief mee te discussiëren met uw betrokken collega’s en zo mee het standpunt van Techlink te bepalen, kan u zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de vergaderingen van de voor u relevante Sectorraad en Sectorcomités.  Gelieve hiervoor uw Account Manager Dirk Baetens te contacteren.