Organisatie

Aanmelden

Wat?

Techlink is de eerste én enige beroepsfederatie die alle technieken en installatiebedrijven (zoals elektro & HVAC) verbindt, versterkt en vertegenwoordigt.  Techlink helpt haar meer dan 3000 leden een sterke plaats te behouden in een sector in transitie.  

De werking berust op een sterke nationale structuur, 10 provinciale afdelingen, Sectorraden, Sectorcomités en een geïntegreerde samenwerking met de koepelorganisatie Confederatie Bouw (nationaal, regionaal en lokaal).

Door services en belangenbehartiging op economisch, sociaal, maatschappelijk en juridisch gebied, cao onderhandelingen en lobbying, is Techlink met haar passie en ervaring, dé vertegenwoordiger van de Belgische installatiemarkt.

Techlink wordt erkend als nationale beroepsfederatie door de Minister van Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Hierdoor heeft Techlink ook twee mandaten binnen de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, meer bepaald in Commissie 4 - "Bouw"’.

undefined

Woordvoerder van de elektro en HVAC - installatiesector

Techlink verdedigt de sectorbelangen bij de overheid, de economische beleidsmakers en de bouwpartners. Door aanwezig te zijn op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau vertegenwoordigt Techlink de elektro en HVAC-installatiesector bij talrijke organisaties en instanties zoals het sectorale paritaire comité (149.01), technische commissies, politieke instanties, administraties en voorschrijvers. Techlink verdedigt de elektro- en HVAC installatiebedrijven in talrijke overleg- en adviesinstanties die direct of indirect de belangen van de installatiebedrijven beïnvloeden.
Door de samenwerking met de koepelorganisatie Confederatie Bouw, die inclusief Techlink 15.000 ondernemers telt, worden de standpunten van Techlink nog versterkt. Zo verdedigen de gewestconfederaties, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) en Confédération Construction Wallonne (CCW) mee de belangen van de aangesloten leden bij de gewestelijke overheden en adviseren hen optimaal op hun bevoegdheidsgebieden (energie, milieu, opleidingen en aanwerving, afval, gewestelijke vergunningen, enz.).

Uitgebreid aanbod

Dankzij het duo-lidmaatschap van Techlink en Confederatie Bouw kunnen de leden gebruik maken van een heel uitgebreid aanbod: persoonlijk advies, actuele informatie en sensibilisering, organisatie van sectorraden, -comités en werkgroepen, promotie, opleidingen, netwerking, ledenvoordelen en ondersteuning bij zakelijke formaliteiten zoals erkenningen en certificaties.