Installatie-eisen bij renovatie: installatietoets

Aanmelden

Installatie-eisen bij renovatie: installatietoets

In het kader van de energieregelgeving (EPB) in Vlaanderen, zijn er in Vlaanderen installatie-eisen van toepassing bij renovaties en functiewijzigingen met een melding of bouwaanvraag vanaf 1 januari 2015. Op vraag van Techlink heeft onze koepelorganisatie Embuild de E-tool Installatietoets opgesteld zodat u gericht de installatie-eisen kan nagaan die in dit kader van toepassing zijn in Vlaanderen. Deze eisen zijn enkel geldig indien de installatie wordt vernieuwd, vervangen of nieuw geplaatst. Er zijn eisen aan de nieuwe of vernieuwde installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie enz. Lees eerst de instructies omtrent de Installatietoets.