Bedrijven zoeken en controleren

Aanmelden

Bedrijven zoeken en controleren

Werken met (onder)aannemers brengt automatisch risico's met zich mee. U dient de (onder)aannemers waarmee u werkt te controleren op de zogenaamde ‘inhoudingsplicht’, m.a.w. controleren of ze eventueel sociale schulden (Art. 30Bis) hebben bij de RSZ, en of u dus een deel van het factuurbedrag dient in te houden.

Onze koepelorganisatie Embuild heeft een tool ter beschikking waar u als lid makkelijk en overzichtelijk de info van bedrijven uit de sector kan vinden:

  • Controleren op inhoudingsplicht
  • Bekijken van erkenningen
  • Bekijken van de RSZ-activiteiten
  • Bekijken van de laatste financiële fiche
  • Bekijken van de publicaties in het Belgisch Staatsblad
  • Bekijken van de gegevens in de KBO

Opgelet: de link in de tekst verbindt u door naar de website van Embuild. De toegang tot deze website verloopt via de masteraccount (= lidnummer met het paswoord) van uw bedrijf. De verantwoordelijke van uw bedrijf, kan net zoals op de site van Techlink, ook gewone useraccounts maken op de website van Embuild.”