Bedrijven zoeken en controleren

Aanmelden

Bedrijven zoeken en controleren

Werken met (onder)aannemers brengt automatisch risico's met zich mee. U dient de (onder)aannemers waarmee u werkt te controleren op de zogenaamde ‘inhoudingsplicht’, m.a.w. controleren of ze eventueel sociale schulden (Art. 30Bis) hebben bij de RSZ, en of u dus een deel van het factuurbedrag dient in te houden.

Onze koepelorganisatie Confederatie Bouw heeft een tool ter beschikking waar u als lid makkelijk en overzichtelijk de info van bedrijven uit de sector kan vinden:

  • Controleren op inhoudingsplicht
  • Bekijken van erkenningen
  • Bekijken van de RSZ-activiteiten
  • Bekijken van de laatste financiële fiche
  • Bekijken van de publicaties in het Belgisch Staatsblad
  • Bekijken van de gegevens in de KBO

Opgelet: de link in de tekst verbindt u door naar de website van de Confederatie Bouw. De toegang tot deze website verloopt via de masteraccount (= lidnummer met het paswoord) van uw bedrijf. De verantwoordelijke van uw bedrijf, kan net zoals op de site van Techlink, ook gewone useraccounts maken op de website van de Confederatie Bouw.”