Documentatie

Aanmelden

Installatie-eisen bij Renovatie

In het kader van de energieregelgeving (EPB) in Vlaanderen, zijn er in Vlaanderen installatie-eisen van toepassing bij renovaties en functiewijzigingen met een melding of bouwaanvraag vanaf 1 januari 2015. Op vraag van Techlink heeft onze koepelorganisatie Confederatie Bouw de E-tool Installatietoets (zie excel-file onderaan) opgesteld zodat u gericht de installatie-eisen kan nagaan die in dit kader van toepassing zijn in Vlaanderen. Deze eisen zijn enkel geldig indien de installatie wordt vernieuwd, vervangen of nieuw geplaatst. Er zijn eisen aan de nieuwe of vernieuwde installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie enz. Lees eerst de instructies omtrent de Installatietoets (zie pfd-file onderaan).

Naam Type Grootte Datum
Instructies installatietoets pdf 0,84 Mb 17-11-2015
Installatietoets xlsm 0,65 Mb 17-11-2015