Documentatie

Aanmelden

Erkenningen Overheidsopdrachten

Om werken voor de overheid te kunnen uitvoeren, moet u als aannemer aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Deze voorwaarden betreffen vooral:

  • de technische bekwaamheid
  • de financiële draagkracht
  • de professionele integriteit

Indien dit het geval is, krijgt u een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie.

De adviseurs van Fedelec kunnen u begeleiden bij het opstellen van een erkenningsaanvraag of bij het vernieuwen van uw erkenning.

Neem gerust contact met ons op 02/757.65.12.

Naam Type Grootte Datum
Erkenningsklassen pdf 0,05 Mb 16-03-2015