Documentatie

Aanmelden

Fonds voor bestaanszekerheid Elektriciens (FBZ)

Het FBZ staat in voor het uitkeren van een aantal aanvullende vergoedingen aan de arbeiders uit de sector in bepaalde omstandigheden:

• Tijdelijke werkloosheid
• Volledige werkloosheid na ontslag
• Werkloosheid met bedrijfstoeslag - Brugpensioen
• Haltijds brugpensioen na ontslag
• Ziekte
• Tijdskrediet
• Sluiting onderneming
• Syndicale vorming

Al deze formulieren vindt u terug op de website van FBZ.

Contact:
undefined

Volta Gebouw - Marlylaan 15/8 Bus 1 - 1120 Brussel
Tel: 02/478 86 95 - Fax: 02/478 86 96
Mail: Coord.cel.elec@fbz-fse.be