Documentatie

Aanmelden

Vervoerskosten Bedienden

Gezien voor de bedienden de cao's van het Paritair Comité 200 (vroeger 218) van toepassing zijn, worden voor de vergoeding van de vervoerskosten andere tarieven gehanteerd.

Omdat de NMBS haar tarieven niet heeft aangepast op 1 februari 2015 wijzigt ook de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten (woon-werkverkeer) van zijn werknemers niet. Dit geldt niet alleen voor de werknemers die zich met de trein naar het werk begeven, maar ook voor de tussenkomst voor andere vervoermiddelen, die wordt berekend op basis van de treintarieven. De barema’s geldig sinds 1 februari 2014 blijven dus van toepassing.

Hieronder vindt u een tabel van de geactualiseerde tarieven voor zowel verplaatsingen met openbaar vervoer als verplaatsingen met eigen vervoer.

Naam Type Grootte Datum
2019 02 01 - Werkgeversbijdrag woon-werkverkeer bedienden pdf 0,16 Mb 06-02-2019
2017 02 01 - Werkgeversbijdrage woon-werkverkeer bedienden pdf 0,11 Mb 27-02-2017
Bediende PC 200 (vroeger 218) - Verplaatsingsvergoeding pdf 0,05 Mb 30-01-2015