Documentatie

Aanmelden

Noodstroomgenerator

De evolutie naar een smart home impliceert een toename van elektronische apparatuur. Al deze apparatuur heeft elektriciteit nodig om te functioneren. Een van de manieren om de beschikbaarheid van elektriciteit maximaal te garanderen, is de klassieke noodstroomgenerator. Ook in het kader van de transitie naar een koolstofarme samenleving kan dit een verdedigbare keuze zijn, aangezien de generator slechts sporadisch zal moeten werken.

Ondanks het feit dat het afschakelplan nog niet nodig geweest is, vinden wij het toch zinvol om een artikel te wijden aan noodstroomgeneratoren in een vaste elektrische installatie.

Deze artikel focust op de elektrische aspecten van een noodstroomgenerator die niet in parallel met het distributienet werkt. Andere benamingen zijn dieselgroep, noodgroep, groep, generator, aggregaat of noodstroomaggregaat.

Naam Type Grootte Datum
Technische nota noodstroomgenerator - deel 3 pdf 0,39 Mb 10-11-2015
Technische nota noodstroomgenerator - deel 2 pdf 0,42 Mb 10-11-2015
Technische nota noodstroomgenerator - deel 1 pdf 0,40 Mb 10-11-2015