Documentatie

Aanmelden

Van een arbeider aangeworven VOOR 1 januari 2014

Als u vanaf 2014 een werknemer ontslaat die een anciënniteit heeft in de onderneming van vóór 2014, dan zal de opzegtermijn worden berekend op een dubbele basis:

(a) de anciënniteit die de werknemer heeft verworven op 31 december 2013 en
(b) de anciënniteit daarna.

Voor de anciënniteit verworven vóór 2014 zal de opzegtermijn worden berekend op basis van de volgende regels:

PC 149.01 tot 31 december 2013

Anciënniteit

Ontslag gegeven door de werkgever

Ontslag gegeven door de werknemer

Minder dan 5 jaar

40 kalenderdagen

14 kalenderdagen

5 jaar tot minder dan 10 jaar

48 kalenderdagen

14 kalenderdagen

10 jaar tot minder dan 15 jaar

64 kalenderdagen

21 kalenderdagen

15 jaar tot minder dan 20 jaar

97 kalenderdagen

28 kalenderdagen

Vanaf 20 jaar

 129 kalenderdagen

35 kalenderdagen

Vanaf 25 jaar

129 kalenderdagen

42 kalenderdagen

Brugpension
Minder dan 20 jaar
Meer dan 20 jaar


28 kalenderdagen
56 kalenderdagen

(KB 22 maart 2012, BS 24 april 2012)

Voor de anciënniteit na 31 december 2013 wordt de opzegtermijn berekend op basis van de nieuwe regels. De anciënniteitsteller wordt weer op nul gezet.

Voorbeeld: Een arbeider (PC 149.01 – elektrotechnische ondernemers) is in dienst getreden in november 2006. Hij wordt ontslagen op 10 juni 2014. Hij heeft recht op een opzegtermijn die overeenkomt met 48 dagen (op basis van de tot 31 december 2013 verworven anciënniteit), waar nog 4 weken bijkomen (op basis van de tussen 1 januari 2014 en 10 juni 2014 verworven anciënniteit).

Om de opzegtermijn te berekenen van een werknemer die wordt tewerkgesteld door een elektrotechnische ondernemer (PC 149.01) en die in dienst is genomen vóór 1 januari 2014 kunt u het Excel-bestand gebruiken.

Voordat u dit bestand gebruikt, nodigen wij u uit de gebruiksaanwijzing te bekijken.

Het volstaat dat u de niet-beschermde cellen invult om de berekeningen te maken op basis van de ingevoerde informatie.

Naam Type Grootte Datum
Instructies module PC 149.01 clic op 31 december 2013 pdf 0,11 Mb 18-01-2015
Module PC 149.01 clic op 31 december 2013 xlsx 0,03 Mb 18-01-2015