Documentatie

Aanmelden

Van een bediende aangeworven VOOR 1 januari 2014

Als u vanaf 2014 een werknemer ontslaat die een anciënniteit heeft in de onderneming van vóór 2014, dan zal de opzegtermijn moeten worden berekend op een dubbele basis:

(a) de anciënniteit die de werknemer heeft verworven op 31 december 2013 en

(b) de anciënniteit daarna.

Voor de anciënniteit verworven vóór 2014 zal de opzegtermijn worden berekend op basis van de volgende regels.

• Voor bedienden van wie het jaarlijks brutoloon op 31 december € 32.254 overschrijdt, wordt het gedeelte van de opzegtermijn dat overeenstemt met de dienstjaren die werden gepresteerd vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling vastgesteld op 1 maand per begonnen jaar dienstanciënniteit, met een minimum van 3 maanden.

Voorbeeld: Een bediende (met jaarloon van € 40.000 op 31 december 2013) in dienst sinds november 2006 wordt ontslagen op 31 maart 2014. Hij heeft recht op een opzegtermijn die overeenstemt met 8 maanden (op basis van de tot 31 december 2013 verworven anciënniteit), waar nog 2 weken bijkomen (op basis van de tussen 1 januari 2014 en 31 maart 2014 verworven anciënniteit).

• Voor bedienden van wie het jaarlijks brutoloon op 31 december 2013 € 32.254 niet overschrijdt, wordt het gedeelte van de opzegtermijn dat overeenstemt met de dienstjaren die werden gepresteerd vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling vastgesteld op 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar dienstanciënniteit.

Voorbeeld: Een bediende (jaarloon van € 30.000 op 31 december 2013) die in dienst is vanaf januari 2010 in de onderneming wordt ontslagen op 15 juli 2015. Hij heeft recht op een opzegtermijn die overeenstemt met 3 maanden (op basis van de tot 31 december 2013 verworven anciënniteit), waar nog 10 weken bijkomen (op basis van de tussen 1 januari 2014 en 15 juli 2015 verworven anciënniteit).

Om de opzegtermijn voor bedienden in dienst vóór 1 januari 2014 te berekenen, kunt u het volgende Excel-bestand gebruiken.

Voordat u dit bestand gebruikt, nodigen wij u uit de kleine gebruiksaanwijzing te bekijken.

Het volstaat dat u de niet-beschermde cellen invult om de berekeningen te maken op basis van de ingevoerde informatie.

Naam Type Grootte Datum
Instructies module PC 218 clic pdf 0,11 Mb 18-01-2015
Module PC 218 clic op 31 december 2013 xlsx 0,03 Mb 18-01-2015