Documentatie

Aanmelden

Van een bediende aangeworven NA 1 januari 2014

Het nieuwe stelsel van de geharmoniseerde opzegtermijnen is van toepassing op alle nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014.

Bij de bedienden hoeft er geen onderscheid meer gemaakt te worden naargelang hun loonpeil. De nieuwe opzegtermijnen worden uitgedrukt in weken en hangen alleen af van de anciënniteit in de onderneming.

Om de opzegtermijn van een bediende die vanaf 1 januari 2014 aangeworven wordt te berekenen, kunt u het Excel-bestand gebruiken.

Voordat u dit bestand gebruikt, nodigen wij u uit de gebruiksaanwijzing te bekijken.

Het volstaat dat u de niet-beschermde cellen invult om de berekeningen te maken op basis van de ingevoerde informatie.

Naam Type Grootte Datum
Instructies module PC 218 algemeen pdf 0,11 Mb 18-01-2015
Van een bediende aangeworven na 31 december 2013 xlsx 0,02 Mb 18-01-2015