Documentatie

Aanmelden

Arbeidstijd: week, jaar, loopbaan

Naam Type Grootte Datum
Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) docx 0,03 Mb 13-11-2015
SWT vanaf 60 jaar pdf 0,76 Mb 02-02-2015
Arbeidsorganisatie docx 0,02 Mb 16-01-2015
Zaterdagwerk pdf 0,01 Mb 16-01-2015
Flexibileit docx 0,03 Mb 16-01-2015
SWT zwaar beroep 0,00 Mb 16-01-2015
Berekeningswijze aanvullende vergoeding brugpensioen pdf 0,01 Mb 16-01-2015
Loopbaanverlof docx 0,03 Mb 16-01-2015
Wekelijkse arbeidsduur pdf 0,01 Mb 16-01-2015