Documentatie

Aanmelden

Rookmelders

Decreet legt tegen 2020 rookmelders op in alle woningen

Het Vlaams parlement heeft een voorstel van decreet goedgekeurd om tegen 2020 alle woningen in Vlaanderen verplicht uit te rusten met één of meer rookmelders. De Vlaamse regering heeft dit voorstel intussen bekrachtigd en moet nog bepalen op welke wijze de plaatsing moet gebeuren. De toelichting bij het voorstel (zie onderaan) geeft aan in welke gevallen rookmelders nu reeds verplicht zijn: bij nieuwbouw, bij vergunningsplichtige renovaties en bij huurcontracten. Omdat de Vlaamse woningmarkt voor 70% bestaat uit eigenaars die in hun eigen woning wonen, valt meer dan 60% nog buiten een verplichting. Daardoor beschikt momenteel nog slechts 43% van de Vlaamse woningen over een rookmelder.

Naam Type Grootte Datum
Toelichting voorstel van decreet, verbeteren brandveiligheid algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen pdf 0,18 Mb 30-03-2017