Documentatie

Aanmelden

Algemene info

Flitscontrole in de elektrotechnische sector

Krijgt ook u controle?

Op die vraag kunnen wij niet antwoorden, maar het staat vast dat de sociale inspectiediensten een flitscontrole zullen uitvoeren op 16 maart 2017. Deze aangekondigde controles op de naleving van de sociale wetgeving beogen vooral een ontradend effect met als doel de overtreders ervan bewust te maken dat het risico om op inbreuken betrapt te worden toch wel reëel is en dat men er dus goed aan doet om de sociale wetgeving na te leven. Kleine inbreuken zullen niet onmiddellijk tot boetes leiden, maar zware inbreuken zullen wel degelijk geverbaliseerd worden.

Voor deze flitscontrole werd een flyer ontworpen die u hieronder kan raadplegen.

Deze aangekondigde flitscontrole betekent geenszins dat er op andere dagen niet gecontroleerd zal worden. In het kader van de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping zijn er nu regelmatig controles op werven. Verschillende ondernemers, zowel buitenlandse als Belgische, die niet in orde waren werden beboet.

 Mocht u zelf vragen hebben omtrent sociale wetgeving en meer specifiek sectorale cao’s, dan mag u gerust met ons contact opnemen: info@fedelec.be

Naam Type Grootte Datum
Flitscontroles - checklist bouw en elektronische sector.pdf pdf 0,27 Mb 12-03-2019
Sociale Flitscontroles pdf 1,12 Mb 30-01-2017