Documentatie

Aanmelden

Identificatiefiche voor de elektriciens

We krijgen heel wat vragen rond het verplicht registreren van personeel op de werven (momenteel werven van in totaal 500.000 euro en meer).

Komt er een Electrobadge of Construbadge voor de elektriciens is een van de meest gestelde vragen.

Om daar correct op te kunnen antwoorden moet men eerst een onderscheid maken tussen “identificatie” en “registratie” van personeel.

Registratie van het personeel gebeurt via de tool Check-in@work, maar er is ook een verplichte identificatie voor iedereen die werkt op een bouwwerf.

De bouwsector heeft daarvoor de Construbadge ontwikkeld, maar die is enkel van toepassing voor bedrijven die ressorteren onder PC 124. Er komt dus zeker geen Construbadge voor de elektriciens.

In het PC 149.01 (elektriciens) is wel de mogelijkheid onderzocht om een Electrobadge uit te geven, maar op aanraden van het kabinet wordt daar momenteel mee gewacht, omdat het kabinet onderzoekt of de elektronische identiteitstijdskaart (de ID kaart waarover iedere burger beschikt) niet kan aangepast worden om hiervoor te dienen (gegevens van zowel werknemer als werkgever moeten raadpleegbaar zijn).

In afwachting daarvan raden wij onze leden aan om hun werknemers een identificatiefiche te bezorgen waarop de gegevens van het bedrijf en de werknemer voorkomen. Hiermee vermijdt men heel wat problemen in geval van controle door de arbeidsinspectie. Hieronder vindt u een modelfiche terug.