26/03/2020 - PsC 149.01: Extra vergoeding tijdelijke werkloosheid vanuit Volta FBZ

Aanmelden

Bovenop de federale en regionale maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid is er ook een extra vergoeding die vanuit Volta fbz uitbetaald wordt aan de werknemers van de sector.

Omdat deze specifieke situatie ook een andere aanpak vraagt werd de procedure voor de werknemers sterk vereenvoudigd.

Alle aanvragen tijdelijke werkloosheid vanaf 13 maart 2020, en dit tot het einde van de regeringsmaatregelen, zullen behandeld worden als tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Concreet wil dit zeggen dat de aanvullende vergoedingen voor onbeperkte duur (tot einde van de maatregelen) ten laste genomen worden door Volta fbz. Per dag tijdelijke werkloosheid wordt een aanvullende vergoeding uitbetaald van € 11,63 (hiervan zal 26,75% bedrijfsvoorheffing afgehouden worden).

Werknemers die op tijdelijke werkloosheid geplaatst werden na 01/03/2020 moeten in deze periode zelf geen aanvraag doen voor deze aanvullende vergoeding. De uitbetalingen zullen automatisch gebeuren op basis van de gegevensstromen die Volta fbz doorkrijgt vanuit RVA.

Volta doet al het mogelijke om de uitbetalingen op de rekening te storten in de 2e maand na de aangegeven tijdelijke werkloosheid. In dat geval zullen uitbetalingen van de maand maart, in de loop van mei op de rekeningen gestort worden en deze van de maand april in de loop van de maand juni.

Stimuleer je arbeiders zeker om in “My FBZ” te controleren of hun rekeningnummer correct doorgegeven is en dit zo snel mogelijk in orde te brengen als dit nog niet het geval is.

Hier kan je een handleiding vinden die hen hierbij helpt.

We wensen jullie allen veel moed toe in deze moeilijke periode.

Volta heeft zoals alle bedrijven de richtlijnen van de overheid toegepast en werkt van thuis, maar ze blijven bereikbaar op de gekende telefoonnummers.

Bij vragen kunnen jullie dus steeds terecht bij jullie vertrouwde contactpersoon.