18/03/2020 - Hoeveel werknemers mogen er nog samen in hetzelfde voertuig plaatsnemen?

Aanmelden

De social distancing maatregel, dit wil zeggen ten allen tijde 1,5 meter afstand houden tussen personeelsleden onderling en met klanten, dient ook tijdens de verplaatsingen te worden gerespecteerd.

Indien de bedrijfsvoertuig te klein is en de social distancing meetregel dus niet kan worden gerespecteerd, zal de chauffeur geen passagiers mogen vervoeren. 

Als u niet genoeg bedrijfsvoertuigen bezit om al uw werknemers apart te laten rijden, kunnen de werknemers worden aangespoord om met eigen voertuig naar de werf te rijden.
Uiteraard dient voor deze verplaatsingen mobiliteitsvergoeding (PsC 149.01) of mobiliteits- en verplaatsingskosten (PC 124) te betalen.

Indien ook deze oplossing niet mogelijk is, zal u uw activiteiten gedeeltelijk of volledig moeten stoppen. In dat geval kunnen de betrokken personeelsleden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gezet.