03/04/2020 - Wat met de rest van de paasweek?

Aanmelden

Hiervoor maken we een opsplitsing volgens paritaire comités.

PC 124

Voor de bedrijven die ressorteren onder het PC 124 is dinsdag 14 april een sectoraal verplichte rustdag.

Dit betekent (zoals we in onze mailing van 27/03/2020 hebben uiteengezet) dat de werkgever deze rustdag niet zelf dient te betalen. De arbeider zal hiervoor een vergoeding ontvangen van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bouw (Constructiv).

Voor het PC 124 is er vanuit de regio’s tevens de aanbeveling om de rest van de paasweek, dus 15, 16 en 17 april, ook een collectieve sluiting in te voeren.
Opgelet! Dit is slechts een aanbeveling en is dus niet automatisch afdwingbaar.

Opdat deze collectieve sluiting afdwingbaar zou zijn, had u ervan een melding moeten doen aan de TSW (Toezicht op sociale wetten) van uw regio ten laatste eind 2019.

Heeft u deze melding tijdig gedaan?

  • Ja: het karakter van de vakantiedagen blijft behouden. Werknemers kunnen voor deze dagen geen aanspraak maken op een uitkering van de RVA.
  • Nee: de vakantiedagen zijn niet afdwingbaar en kunnen verplaatst worden naar een later moment (individueel of collectief). Werknemers kunnen bijgevolg tijdelijk werkloos worden gesteld.

In geen van beide gevallen, zal de werkgever loon verschuldigd zijn.


PsC 149.01

Voor de bedrijven van het PsC 149.01, werden er sectoraal geen verplichte rustdagen opgelegd
Sommigen kiezen er als algemene regel voor om de bouwkalender te volgen.

Indien u een collectieve sluiting hebt ingepland, al dan niet volgens de bouwkalender, behouden de op voorhand vastgelegde sluitingsdagen hun vakantiekarakter en bent u uw werknemers dus loon verschuldigd.
Er zal geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden ingeroepen voor deze collectief vastgelegde dagen