Wat doe ik als ik me in een situatie van overmacht of onvoorzienbare omstandigheid bevind?

Aanmelden

Hierbij denken we aan leveranciers die materialen niet of slechts deels kunnen leveren, te weinig personeel om verder uit te voeren, onvoldoende mondmaskers om bepaalde werken veilig uit te voeren.

Indien uw werf of onderneming een impact ondervindt ten gevolge van de maatregelen rond of het corona-virus op zich, moet u dit melden aan de opdrachtgever. Wij raden u aan om dit zowel bij overheids- als bij private opdrachten te doen.

U meldt dit onmiddellijk, van zodra u vaststelt dat er gevolgen zijn voor de uitvoering van de opdracht. U omschrijft bondig hoe de uitvoering precies bemoeilijkt wordt of onmogelijkheid gemaakt.

Vervolgens stelt u overleg voor (dit kan telefonisch, via video conference,...) met de opdrachtgever om de schade voor alle partijen te beperken.