Wat als u bouwplaatsen heeft in Frankrijk?

Aanmelden

Naast de informatiesite van de Franse regering nodigen wij de betrokken aangesloten bedrijven uit om de informatie te raadplegen die door onze collega's van de Fédération française du bâtiment (Franse Bouwfederatie) en de Fédération nationale des travaux publics (Nationale Federatie van Openbare Werken) wordt gepubliceerd.

De Franse regering heeft strenge gezondheids- en beheersingsmaatregelen uitgevaardigd. Voorlopig lijken de bouwactiviteiten te kunnen doorgaan met strikte naleving van de gezondheidsinstructies, op voorwaarde dat het aan elk bedrijf is om zijn risico's te beoordelen naar gelang van de omstandigheden en om te beslissen of het de activiteit al dan niet voortzet. Zakenreizen zijn alleen toegestaan als telewerken onmogelijk is en reizen essentieel is. Om naar hun werkplek te kunnen reizen, moeten de werknemers in het bezit zijn van een “attestation de déplacement dérogatoire“ (certificaat van afwijzende aard voor verplaatsing) en een door de werkgever afgegeven “justificatif de déplacement professionnel” (beroepsverplaatsing rechtvaardiging), zie de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken, evenals hun BTP-kaart (bouw- en openbare werken).

Opgemerkt moet worden dat de bouwsector vraagt om een tijdelijke stopzetting van de bouwwerkzaamheden om zich te kunnen organiseren.

De situatie in andere landen