Uitvoeringstermijnen kunnen niet worden gehaald, kan ik beroep doen op overmacht?

Aanmelden

Ter herinnering: overeenkomsten moeten nageleefd worden en kunnen niet zomaar eenzijdig stopgezet of geschorst worden. Dit op risico dat u schadevergoeding verschuldigd bent wegens contractuele wanprestatie. Het inroepen van overmacht is dan ook aan strikte voorwaarden onderworpen:

  • Het moet gaan om een onvoorzienbare gebeurtenis
  • Die buiten uw wil ligt
  • En die de uitvoering tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.