UPDATE 06/04/2020 - PC 149.01: Welke activiteiten mogen nog uitgevoerd worden?

Aanmelden

Update 06/04/2020: Nieuwe MB bevestigd onze interpretatie

Het nieuwe Ministerieel Besluit van 03/04/2020 is aangepast aan de FAQ, wat concreet wil zeggen dat er aan de dagelijkse uitvoering niets is veranderd.

Het nieuwe MB, stelt nu duidelijk dat het PsC 149.01 enkel tot de cruciale sectoren en essentiële diensten behoort voor dringende interventies of onderhoudswerken. Dit wil concreet zeggen dat de bedrijven van PsC 149.01 slechts van de social distancing maatregel mogen afwijken, wanneer ze een dringende interventie of onderhoud moeten doen. Techlink had eerder al aan haar leden geadviseerd in die zin te handelen, om zeker geen problemen te hebben bij eventuele controles op werken of onderweg. 

In alle andere gevallen dient de social distancing te worden gegarandeerd. Indien dit niet kan, moet u helaas uw activiteiten gedeeltelijk of volledig stopzetten.

 

Onze interpretatie van het MB tot 03/04/2020

In het nieuwe MB van 23 maart 2020 is het PsC 149.01 opgenomen in de lijst van essentiële sectoren.

Wat betekent dit nu concreet?

Dringende activiteiten

De bedrijven die onder deze paritaire comités vallen worden beschouwd als cruciale sectoren aangezien deze bedrijven essentiële diensten leveren zoals dringende herstellings- of onderhoudswerken. Dat betekent dat u deze activiteiten altijd mag uitvoeren, zelfs als het onmogelijk is om daarbij de social distancing maatregel te respecteren.

Uiteraard dient u in de mate van het mogelijke alternatieve veiligheidsmaatregelen te treffen om uw werknemers optimaal te beschermen zowel tijdens het uitvoeren van hun werk als tijdens de verplaatsingen, vb:

  • Handschoenen
  • Mondmaskers
  • Veiligheidsbril
  • De werknemers dienen zich apart te verplaatsen, tenzij ze in het bedrijfsvoertuig de social distancing maatregel kunnen respecteren (strenge controle).
    Indien nodig, kan u uw werknemers stimuleren om de verplaatsing met eigen wagen te doen.

Voor deze interventies is de algemene verplichting van het opmaken van een risicoanalyse niet van toepassing.

Niet-dringende activiteiten

Ook andere niet-dringende activiteiten, mag u verderzetten maar daarbij gelden de algemene verplichtingen, zoals voor andere niet-essentiële bedrijven, om:

  • Telewerk te voorzien waar mogelijk (denk aan administratief bedienden of interventies op afstand);
  • Waar dat niet mogelijk is, de regels van social distancing te respecteren namelijk verplicht 1,5 meter afstand houden;

Indien geen van beide mogelijk is, is het verplicht de activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zetten.