UPDATE 06/04/2020 - PC 121: Welke activiteiten mogen schoorsteenvegers nog uitvoeren?

Aanmelden

UPDATE 06/04/2020

Techlink heeft ook lobbywerk gedaan bij de Federale Overheid om voor de schoorsteenvegers ook de expliciete kwalificatie als cruciale sector te verkrijgen. Dat zou de situatie voor de schoorsteenvegers onbetwistbaar duidelijk maken. Techlink stelt spijtig genoeg vast dat hiermee (nog) geen rekening gehouden is in het nieuwe MB van 03/04/2020.

Wil dit zeggen dat de schoorsteenvegers enkel mogen werken als ze de social distancing ten allen tijde kunnen respecteren?
Gelukkig niet, er is immers een omweg. Schoorsteenvegers kunnen gebruik maken van de volgende algemene bepaling in de bijlagen van het MB: 

“De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden”. 

Wat maakt dat een schoorsteenveger, wanneer hij een dringende interventie moet uitvoeren (verstopte schouw, dreigende CO-vergiftiging,…), toch als een essentieel beroep kan beschouwd worden en dus enkel in de mate van het mogelijke de social distancing regel moet toepassen.

 

Tot 03/04/2020

De schoorsteenvegers worden op basis van het ministerieel besluit niet beschouwd als een essentieel beroep en dienen zich in alle omstandigheden te houden aan de volgende regels:

  • Telewerk voorzien waar mogelijk
  • Voor werknemers die niet kunnen telewerken, dient de regel van social distancing te worden toegepast. Dit wil zeggen ten allen tijde een afstand van minimum 1,5 m bewaren zowel tussen de werknemers als met de klant.
  • Indien deze 2 voorwaarden niet kunnen worden gerespecteerd dient u uw activiteiten volledig of gedeeltelijk stop te zetten.

Dit wil tevens zeggen dat een schoorsteenveger ook in geval van dringende activiteiten, steeds de social distancing regel moet respecteren.