NIEUW 10/04/2020 - Wat zijn mijn opties bij het uitvoeren van werken als installatiebedrijf?

Aanmelden

Ofwel kiest u er voorzichtigheidshalve voor om de richtlijnen van de FAQ-lijst te blijven volgen. Hiermee vermijdt u maximaal problemen bij politiecontroles. Ook al stellen we vast dat de politie soms te overijverig optreedt door onterecht nog strengere maatregelen op te leggen dat de FAQ-lijst al doet.

Ofwel kiest u ervoor om de wet strikt toe te passen door enkel rekening te houden met de verplichte maatregelen opgenomen in het MB. U neemt hiermee het risico dat uzelf of uw medewerkers boetes oplopen (een Minnelijke Schikking of een GAS-boete), maar volgens de letter van de wet staat u recht in uw schoenen. Deze boetes kunnen worden betwist.