NIEUW 10/04/2020 - Moet de FAQ-lijst gevolgd worden?

Aanmelden

Minister De Crem heeft deze week in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken toegelicht dat het Ministerieel Besluit de enige rechtsgrond is waarop de politie zich kan baseren om boetes uit te schrijven. Ook juristen bevestigen dat de voorschriften in de FAQ-lijst van de overheid geen enkele juridische waarde hebben. Het belang van deze voorschriften is dat de overheid hiermee de richting aangeeft wat kan en niet kan om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk in te perken. Maar het opnemen ervan in een FAQ-lijst maakt van deze voorschriften nog geen juridische bepalingen waarvan de naleving kan afdwongen worden. Het enige wat juridisch kan afgedwongen worden is de toepassing van de bepalingen van het Ministerieel Besluit. 

Dit betekent voor de niet essentiële sectoren, dat enkel de regels die opgenomen zijn in het Ministerieel besluit, namelijk telewerk waar mogelijk en de social distancing maatregel, bindend zijn en dus ten allen tijde gevolgd moeten worden. Concreet wil dit zeggen dat u als installatiebedrijf volgens de letter van de wet (MB)eigenlijk ook niet-dringende werkzaamheden mag uitvoeren in bewoonde panden of gebouwen in gebruik, mits natuurlijk het respecteren van de social distancing maatregel(vergeet niet de klant te verwittigen om ook de social distancing te respecteren).