25/03/2020 - Ik plaats alarminstallaties en installaties van camerabewaking. Mag ik blijven verder werken?

Aanmelden

Er zijn een aantal tegenstrijdige communicaties geweest de voorbije dagen rond deze werkzaamheden.

We kregen van verschillende leden te horen dat ze worden aangemaand om hun activiteiten stop te zetten en communicaties ontvangen waarin gesteld wordt dat enkel dringende interventies nog mogen plaatsvinden.

We kunnen u met absolute zekerheid melden dat de bovenstaande beweringen NIET correct zijn.

Meer nog, de sectoren die niet gevat zijn door de verplichte sluiting (opgelegd vanuit de overheid) worden gestimuleerd om hun werkzaamheden zoveel als mogelijk voort te zetten, mits het respecteren van alle veiligheidsmaatregelen. Dit om de economische impact van deze crisis zoveel mogelijk te beperken.

Wat betekent dit nu concreet?

Als installateur van camerabewaking en alarm ressorteert uw bedrijf onder PsC 149.01 van de elektriciens, en zijn dus ook voor u, net zoals voor alle andere installatiebedrijven (zowel PsC 149.01 als PC 124), de onderstaande regels van toepassing:

Dringende activiteiten

De bedrijven die onder deze paritaire comités vallen worden beschouwd als cruciale sectoren aangezien deze bedrijven essentiële diensten leveren zoals dringende herstellings- of onderhoudswerken. Dat betekent dat u deze activiteiten altijd mag uitvoeren, zelfs als het onmogelijk is om daarbij de social distancing maatregel te respecteren.

Uiteraard dient u in de mate van het mogelijke alternatieve veiligheidsmaatregelen te treffen om uw werknemers optimaal te beschermen zowel tijdens het uitvoeren van hun werk als tijdens de verplaatsingen, vb:

  • Handschoenen
  • Mondmaskers
  • Veiligheidsbril
  • De werknemers dienen zich apart te verplaatsen, tenzij ze in het bedrijfsvoertuig de social distancing maatregel kunnen respecteren (strenge controle).
    Indien nodig, kan u uw werknemers stimuleren om de verplaatsing met eigen wagen te doen.

Voor deze interventies is de algemene verplichting van het opmaken van een risicoanalyse niet van toepassing.

Niet-dringende activiteiten

Ook andere niet-dringende activiteiten, mag u verderzetten maar daarbij gelden de algemene verplichtingen, zoals voor andere niet-essentiële bedrijven, om:

  • Telewerk te voorzien waar mogelijk (denk aan administratief bedienden of interventies op afstand);
  • Waar dat niet mogelijk is, de regels van social distancing te respecteren namelijk verplicht 1,5 meter afstand houden;

Indien geen van beide mogelijk is, is het verplicht de activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zetten.