24/03/2020 - Valt PC 124 onder de cruciale of niet-cruciale sectoren?

Aanmelden

PC 124 ook toegevoegd aan cruciale sectoren, maar enkel voor dringende werken en tussenkomsten

Het verschil tussen de cruciale sectoren en de niet-cruciale sectoren is, dat voor de niet-cruciale sectoren de social distancing van 1,5 m absoluut moet gerespecteerd worden. Is dit niet het geval, dan moeten de activiteiten worden stopgezet.

Voor de cruciale sectoren moet de social distancing zoveel als mogelijk worden voorkomen, maar kan men blijven verderwerken als de social distancing niet op elk moment kan worden gegarandeerd. Uiteraard moeten ook in dit geval de nodige welzijnsmaatregelen worden gerespecteerd (bijvoorbeeld dragen persoonlijke beschermingsmiddelen).

In een gewijzigd Ministerieel Besluit dat op 23 maart in het Staatsblad verscheen, werd PC 124 nu wel opgenomen in de lijst van essentiële sectoren, maar enkel voor dringende tussenkomsten en werkzaamheden (bijvoorbeeld bij dringende spoorwegwerken of dringende werkzaamheden in de zorgsector)