24/03/2020 - PC 124: Welke activiteiten mogen nog uitgevoerd worden?

Aanmelden

In het nieuwe MB van 23 maart 2020  werd het PC 124 nu ook opgenomen in de lijst van essentiële sectoren, weliswaar beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten.

Wat betekent dit nu concreet?

Dringende activiteiten

De bedrijven die onder deze paritaire comités vallen worden beschouwd als cruciale sectoren aangezien deze bedrijven essentiële diensten leveren zoals dringende herstellings- of onderhoudswerken. Dat betekent dat u deze activiteiten altijd mag uitvoeren, zelfs als het onmogelijk is om daarbij de social distancing maatregel te respecteren.

Uiteraard dient u in de mate van het mogelijke alternatieve veiligheidsmaatregelen te treffen om uw werknemers optimaal te beschermen zowel tijdens het uitvoeren van hun werk als tijdens de verplaatsingen, vb:

  • Handschoenen
  • Mondmaskers
  • Veiligheidsbril
  • De werknemers dienen zich apart te verplaatsen, tenzij ze in het bedrijfsvoertuig de social distancing maatregel kunnen respecteren (strenge controle).
    Indien nodig, kan u uw werknemers stimuleren om de verplaatsing met eigen wagen te doen.

Voor deze interventies is de algemene verplichting van het opmaken van een risicoanalyse niet van toepassing.

Niet-dringende activiteiten

Ook andere niet-dringende activiteiten, mag u verderzetten maar daarbij gelden de algemene verplichtingen, zoals voor andere niet-essentiële bedrijven, om:

  • Telewerk te voorzien waar mogelijk (denk aan administratief bedienden of interventies op afstand);
  • Waar dat niet mogelijk is, de regels van social distancing te respecteren namelijk verplicht 1,5 meter afstand houden;

Indien geen van beide mogelijk is, is het verplicht de activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zetten.