23/03/2020 - Mogen er nog werken uitgevoerd worden bij de mensen thuis?

Aanmelden

In Versie 7 (23/03/2020 – 12u00) van de FAQ COVID-19 van de FOD Binnenlandse Zaken is volgende beperking opgelegd:

“Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Dit geldt ook voor binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (alle technische interventies).”


Techlink is van mening dat dit standpunt ingaat tegen het uitgangspunt om de bedrijven hun werkzaamheden zo veel mogelijk te laten verderzetten, mits uiteraard het respecteren van de social distancing regel. Daarom is Techlink samen met de Confederatie Bouw aan het lobbyen om dit standpunt te nuanceren en de werkzaamheden bij particulieren toch mogelijk te maken op voorwaarde dat de social distancing kan worden gewaarborgd.

 

Tot 23/03/2020

Ja, mits de veiligheid van de werknemers wordt gegarandeerd door de social distancig te respecteren!
Indien de social distancing niet kan worden gegarandeerd en indien voor essentiële bedrijven geen alternatieve maatregelen kunnen worden getroffen om de werknemers te beschermen, dan dienen de activiteiten de worden stopgezet.