02/04/2020 - Werken in leegstaande appartementen toegelaten?

Aanmelden

De FOD Binnenlandse zaken heeft zijn FAQ aangevuld wat betreft de installatie-activiteiten die kunnen voortgezet worden. In leegstaande appartementen (ook al zijn er andere bewoond in het gebouw) mogen ook werken binnenshuis uitgevoerd worden. In de gemeenschappelijke ruimtes zijn alleen dringende werken toegestaan:

“Installatieactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden met respect voor de sociale afstand. Dit geldt ook voor werken binnenshuis in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Voor herstellingen binnenshuis is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne een strikte vereiste (bijvoorbeeld sanitaire herstellingen). In leegstaande appartementen waar in het gebouw wel nog appartementen bewoond zijn, mogen ook werken binnenshuis uitgevoerd worden. Voor de gemeenschappelijke ruimte kunnen enkel dringende werken uitgevoerd worden. Ook tuinwerken kunnen voortgezet worden, met respect voor de sociale afstand. Dit dient ook gegarandeerd te worden tijdens het transport.”