02/04/2020 - Mogen keuringsorganismen nog verder werken?

Aanmelden

We vernemen van verschillende leden dat het steeds moeilijker wordt om de installaties die werden geplaatst te laten keuren, omdat de keuringsorganismen beslist hebben hun werkzaamheden stop te zetten.

Algemene regel

Voor de keuringsorganismen gelden dezelfde regels als voor de installatiebedrijven, namelijk:

  • Telewerk voorzien waar mogelijk (denk aan administratief functies)
  • Waar dat niet mogelijk is, de regels van social distancing respecteren, namelijk verplicht 1,5 meter afstand houden

Indien geen van beide mogelijk is, is het verplicht de activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zetten.

Net zoals er (voorlopig) een verbod is op installatiewerken in bewoonde panden, is het ook verboden voor de keuringsorganismen om installaties in bewoonde panden te keuren.

Wat betekent dit concreet? 

Keuringsorganismen worden niet verplicht vanuit de overheid om hun activiteiten stop te zetten. Ze mogen dus blijven doorwerken, mits het respecteren van de opgelegde overheidsmaatregelen om de veiligheid van hun werknemers te garanderen.

Techlink heeft reeds contact opgenomen met verschillende keuringsorganismen, en ze hebben ons bevestigd dat ze er het mogelijke doen om continuïteit te garanderen. Hebt u een installatie die gekeurd moet worden en kan u bij uw vertrouwde organisme niet terecht? Klik dan hier voor de lijst van alle erkende keuringsorganismen.