Algemene Vergadering Techlink

Aanmelden

09-06-2023

Algemene Vergadering Techlink

Dagorde van de Algemene Vergadering

  1. Verslag van het Bestuursorgaan aan de AV
  2. Verslag van de expert over de jaarrekening 2022
  3. Goedkeuring van de jaarrekening 2022
  4. Goedkeuring van de lidgelden 2023
  5. Goedkeuring budget 2023
  6. Kwijting aan de bestuurders voor hun beheer in 2022
  7. Ontslag, benoeming en herbenoeming van de bestuurders

Programma:

10.30 u - Welkom en Coffee Break

11.00 u - Algemene Vergadering

11.45 u - Lunch