Infosessie Diepenbeek: Installatie warmtepompen & Elgacert web-applicatie

Aanmelden

04-10-2022

Infosessie Diepenbeek: Installatie warmtepompen & Elgacert web-applicatie

De installateur van vandaag heeft ook een adviserende rol wat betreft duurzame en energie-efficiënte technologieën en speelt in op de marktvraag in de richting van hernieuwbare energiebronnen zoals warmtepompen, ventilatiesystemen met warmterecuperatie, zonneboilers en fotovoltaïsche panelen.

Deze roadshow is de ideale gelegenheid om bij te leren en in gesprek te gaan met onze experten.

Gas.be zal zijn webapplicatie Elgacert voorstellen waarmee je digitale conformiteitsattesten voor de opening van een aardgasmeter kan aanmaken, archiveren en automatisch doorsturen naar eindklanten.

Locatie:

Confederatie Bouw Limburg - Wetenschapspark 33 - Diepenbeek

Programma:

18.30 u - ontvangst + walking dinner
19.30 u - installatie warmtepompen (waaronder hybride opstelling) & Elgacert applicatie
21.00 u - netwerkmoment en afsluitende drink

Deelname is GRATIS.
Opgelet: annuleren kan tot 48 u voor het event (no show: € 50 excl. BTW)

 

Inschrijvingen werden afgesloten.