Algemene Vergadering Techlink

Aanmelden

03-10-2022

Algemene Vergadering Techlink

Dagorde:

  1. Goedkeuring begroting 2022
  2. Ontslagen/Benoemingen Bestuurders 
  3. Benoeming Bedrijfsrevisor