Algemene Vergadering Fedelec

Aanmelden

28-06-2022

Algemene Vergadering Fedelec

Dagorde:

  • Analyse van de rekeningen van het dienstjaar 2021 en van het begrotingsvoorstel 2022
  • Goedkeuring van de rekeningen van het dienstjaar 2021 en van de begroting voor 2022
  • Verlenen van kwijting aan de bestuurders
  • Herverkiezing bestuurders