Algemene Vergadering Fedelec

Aanmelden

28-06-2021

Algemene Vergadering Fedelec

Dagorde:

  • Analyse van de rekeningen van het dienstjaar 2020 en van het begrotingsvoorstel 2021
  • Verslag van de controleurs der rekeningen
  • Goedkeuring van de rekeningen van het dienstjaar 2020 en van de begroting voor 2021
  • Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de controleurs der rekeningen