Algemene Vergadering Fedelec

Aanmelden

13-06-2019

Algemene Vergadering Fedelec

Agenda

  1. Activiteitenverslag van het dienstjaar 2018
  2. Analyse van de rekeningen van het dienstjaar 2018 en van het begrotingsvoorstel voor 2019
    Verslag van de controleurs der rekeningen
    Goedkeuring van de rekeningen van het dienstjaar 2018 en van de begroting voor het jaar 2019
  3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de controleurs der rekeningen
  4. Benoeming van twee controleurs der rekeningen

 

Plaats:

J. Chantraineplantsoen 1

3070 Kortenberg

 

11.00 u tot 11.30 u