Actueel

Aanmelden

Actueel

Code Goede Praktijk - Gebruik en montage van steigers

24/10/2019

Mede op initiatief van Techlink en onder de coördinatie van Constructiv een Code Van Goede Praktijk op meer bepaald voor Gebruik en Montage van Steigers. Een leidraad om meest geschikte manier van werken toe te passen.

Lees meer

Cyberveiligheid - Relax en denk 2 keer na voor je op een link klikt

08/10/2019

Wees bewust van de gevaren van phishing.  We herkennen valse berichten meer en meer, maar zijn nog te snel met het klikken op links in "valse berichten". Dus onder het motto Relax en denk 2 keer na voor je op een link klikt, willen dit gevaar een halt toe roepen.

Lees meer

Installatiesector reageert op Vlaams Regeerakkoord

03/10/2019

De energietransitie is niet te stoppen. Installateurs zijn vragende partij voor een duidelijk en ambitieus kader om in te werken. Alleen dan zullen de (economische) kansen die de energietransitie met zich meebrengt, optimaal benut kunnen worden.

Lees meer

Het nieuwe AREI komt eraan! Techlink organiseert infoavonden.

25/09/2019

De oude bijbel van elke electricien, was toe aan een grondige update. De FOD Economie heeft de intentie om voor eind 2019 het nieuwe AREI te laten bekrachtigen door een KB. Techlink organiseert via Volta, hun technisch kenniscentrum, infoavonden over het nieuwe AREI.

Lees meer

Consultatie tariefstructuren distributienettarieven

23/09/2019

De VREG organiseert tot 16 oktober een consultatie over een voorstel voor de tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven elektriciteit voor klanten met een kleinverbruiksmeetinrichting die
over een digitale meter beschikken. Vanaf 1 januari 2022 zou een nieuwe tariefstructuur ingaan.

Lees meer

Vergoedingssysteem prosumenten & onderdelen energiefactuur

06/09/2019

In het kader van de uitrol van de digitale meter geeft Techlik een gedetailleerd overzicht over welke onderdelen van de energiefactuur terugdraaien in de verschillende vergoedingssystemen (huidige systeem met terugdraaiende teller of alternatieve systeem van de VREG).

Lees meer

Update beleidsdossiers PV

05/09/2019

Update van de stand van zaken in enkele PV beleidsdossiers, namelijk over de batterijpremie, wijziging energiebesluit voor PV projecten van 750kVA tot 2MVA en tenslotte een mededeling van Fluvius omtrent vervanging van panelen.

Lees meer