Actueel

Aanmelden

Actueel

Uitstel van invoering nieuwe Europese classificatie van kabels

07/12/2015

Zowel in het artikel als op de infosessies in september heeft Fedelec gemeld dat de bekende Belgische classificatie van kabels qua brandreactie (F1-F2 en SA-SD) ten laatste op 1 december 2016 veranderd moest zijn in de Europese classificatie volgens de EN 50575:2014.

Lees meer

Persbericht: Volta stippelt duaal traject uit voor BSO-opleiding Elektrische Installaties - persbericht

21/10/2015

Volta, de koepelorganisatie van de elektrotechnische sector, werd door de Vlaams minister van onderwijs, Hilde Crevits, als partner gekozen ...

Lees meer

Aandacht voor de vervangingsverplichting bij ontslag met het oog op brugpensioen (SWT)

12/03/2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn er strengere voorwaarden van kracht inzake brugpensioen. Deze verstrengde voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de toegang tot de diverse stelsels brugpensioen ...

Lees meer

Bedienden: protocolakkoord betreffende de opheffing van PC 218 en activering van PC 200 getekend

12/03/2015

Op 12 februari 2015 werd een protocolakkoord getekend om de omvorming van het PC 218 naar het PC 200 te doen ingaan op 1 april 2015.

Lees meer

Komt er een Electrobadge of Construbadge voor de elektriciens?

12/03/2015

We krijgen heel wat vragen rond het verplicht registreren van personeel op de werven (momenteel werven van in totaal 800.000 euro en meer).
Komt er een Electrobadge of Construbadge ...

Lees meer

Speeddating: Middenspannings- en Hoogspanningsinstallaties correct installeren, onderhouden en schakelen

12/03/2015

- 1 april 2015 - Afspanning De Jachthoorn, Doornstraat 11, 2550 Kontich
- 20 april 2015 - Kasteelklooster Sint-Jansberg,  Sint-Jansbergstraat 9, 3545 Zelem
- 29 april 2015 - Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

Lees meer

Toegang tot SWT (brugpensioen): opgelet verlenging stelsel vanaf 60 jaar

23/01/2015

Op 26 november 2014 werd er een cao SWT 60 jaar van 01.01.2015 tot en met 31.12.2017 gesloten. Deze cao is nog mogelijk gemaakt in het kader van de overgangsmaatregelen van het regeerakkoord. 

Lees meer