Actueel

Aanmelden

Actueel

Call groene stroom - Resultaten en volgende calls

18/06/2021

Van 17 mei tot en met 3 juni konden projecten met zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW steun aanvragen via de call groene stroom. De minister lichtte de resultaten afgelopen woensdag toe in de commissie energie en gaf de intenties aan voor de volgende calls.

Lees meer

WPP - Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

02/06/2021

De Vlaamse Regering keurde in mei het ontwerpbesluit goed met de eerste reeks acties naar een koolstofneutraal niet-residentieel gebouwenpark tegen 2050. Dit besluit ligt nu bij de Raad van State en de Vlaamse Toezichtcommissie voor advies en moet daarna finaal worden goedgekeurd. 

Lees meer

Techlink veroordeelt PV-fraude, maar roept op tot een positief PV-toekomstbeeld!

15/05/2021

Distributienetbeheerder Fluvius heeft een totaal van 5300 niet aangemelde PV-installaties in kaart gebracht. Techlink veroordeelt vanzelfsprekend elke frauduleuze praktijk! Techlink zal zich blijven inzetten voor een positief PV-verhaal, iets waar zowel onze leden als het klimaat nood aan hebben!

Lees meer

Aankondiging staking 17 & 18 mei

12/05/2021

In het kader van de interprofessionele onderhandelingen, waar nog steeds geen akkoord is bereikt, kondigen de vakbonden (MWB & ACV Metea) nieuwe acties en stakingen aan, die zullen doorgaan op maandag 17 mei in Charleroi en op woensdag 19 mei in Brussel.

Lees meer

Akkoord oprichting stookoliefonds

11/05/2021

De overheid en de stookoliesector een akkoord bereikt over de oprichting van een stookoliefonds. Dit bodemsaneringsfonds 'Promaz' zal de eigenaars of gebruikers van een gasolietank financieel ondersteunen bij de bodemsaneringals gevolg van een lek in de gasolietank of leiding.

Lees meer

EXVB aansluitkabels La Triveneta Cavi (LTC): niet-conform

07/05/2021

De distributienetbeheerders verbieden EXVB 0,6/1kV kabel met de secties 4x10, 4x16 en 4x25², geproduceerd door de kabelfabrikant La Triveneta Cavi (LTC) om laagspanningsinstallaties op het distributienet aan te sluiten. 

Lees meer

Certificaat van bekwaamheid (RESCert) - bijscholing na 7 jaar

05/05/2021

De drie gewesten beslisten dat, wanneer een installateur zijn certificaat opnieuw met zeven jaar wil verlengen, dat die installateur daartoe een opfrissingscursus dient te volgen en daarover een examen dient af te leggen.

Lees meer