Actueel

Aanmelden

Actueel

Corona - Collectief vervoer

11/05/2020

We hebben de voorbije dagen veel vragen gekregen rond de regeling van het collectief vervoer. De sectorale regelingen voor de beide paritaire comités verschillen hierin lichtjes van elkaar. Hieronder geven we per sector weer welke alternatieve preventiemaatregelen u kan nemen.

Lees meer

AREI & aarding metalen raam PV-modules

08/05/2020

Bij de aarding van het metalen raam van de PV-modules en hun structuur mag de equipotentiale verbinding nooit verbroken worden. Dit was en blijft niet toegestaan, ook in de nieuwe AREI.

Lees meer

Deadline definitieve homologatie C10/26 uitgesteld naar 01/09/2020

08/05/2020

Sinds 1 november 2019 is de nieuwe C10/11 van toepassing en worden extra eisen opgelegd aan omvormers. Door de impact van de Covid-19 crisis besliste Synergrid om de deadline voor definitieve homologatie van omvormers uit te stellen naar 01/09/2020.

Lees meer

Corona - FAQ-lijst eindelijk aangepast

06/05/2020

De tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het Ministerieel Besluit en de FAQ-lijst van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken rond uitvoering van werken in bewoonde panden, werd eindelijk rechtgezet.

Lees meer

Corona - Vereenvoudiging toekenning overbruggingsrecht

06/05/2020

Nadat het enkele dagen geleden duidelijk werd dat de bouwsector (inclusief de installateurs HVAC & Sanitair) kon genieten van een vereenvoudigde toekenning van het overbruggingsrecht, hebben we nu ook bevestiging dat dit ook van toepassing is op de elektro-installatiesector.

Lees meer

Voorlopige toelating gebruik van bepaalde kabels in PV sector

06/05/2020

De FOD Economie, heeft vandaag (06/05/2020) de Nota 04 aan de Erkende Organismen gepubliceerd om dit te verduidelijken met als titel "Voorlopige toelating voor het gebruik van sommige kabels - afdeling 4.3.3 boeken 1 & 3: maatregelen tegen brand".

Lees meer

Corona - Update: Aanvraag compensatiepremie

04/05/2020

Vanaf vandaag kan de corona compensatiepremie aangevraagd worden. Op 1 april heeft de Vlaamse overheid deze steunmaatregel aangekondigd voor bedrijven die, hoewel ze van overheidswege niet verplicht waren om te stoppen, aanzienlijke hinder ondervonden om hun activiteiten verder te zetten. 

Lees meer