Actueel

Aanmelden

Actueel

Update marktcijfers PV 2019

14/01/2020

Het Vlaams Energieagentschap publiceerde voorlopige marktcijfers tot en met september 2019, waaruit blijkt dat er vorig jaar minstens 259,77 MWAC omvormervermogen bijkwam. Ook al zijn
deze cijfers voorlopig, is dit al een grotere toename dan de 225 MWAC die er in 2018 bijkwam. 

Lees meer

Herziening verdeelregels PV in EPB

14/01/2020

Voor een gemeenschappelijke PV-installatie zijn nieuwe verdeelregels voor EPB van kracht sinds 1 januari 2020. Dit maakt een einde aan de complexe verdeelregels en werkwijze die voor verwarring en suboptimale installaties zorgden.

Lees meer

Optimalisatie aansluiting en overkoppelingen na lobbywerk Techlink

13/01/2020

Sectoroverleg met Fluvius resulteert in aanpassingen contracten "Aansluitingen en Overkoppelingen".  De huidige voorwaarden zijn onrendabel en vormen een drempel voor de instroom van nieuwe technici. De laatste aanpassingen zullen geïmplementeerd worden op 1 februari 2020.

Lees meer

Harmonisatie aanvullende pensioenen

06/01/2020

Toelichting over de wettelijk verplichte harmonisatie van de aanvullende pensioenen (groepsverzekering of pensioenplan) voor arbeiders en bedienden.  Het is belangrijk is om eerst te weten wat er op sectorniveau zal gebeuren, om de oefening te doen op ondernemingsniveau.

Lees meer

Wetvoorstel betaling en invordering van facturen onaanvaardbaar

18/12/2019

Techlink richt zich in een schrijven aan de Kamer met de vraag het voorstel betreffende betaling en invordering van facturen op de plenaire zitting donderdag 19 december niet te stemmen. We pleiten om werken in onroerende staat uit te sluiten.

Lees meer

F-gassenverordening: wat verandert vanaf 1 januari 2020?

16/12/2019

Wanneer u gefluoreerde broeikasgassen gebruikt als koelmiddel voor uw koelinstallaties, wees dan voorbereid op 1 januari 2020. De F-gassenverordening 517/2014 verbiedt vanaf 1 januari 2020 het gebruik (=bijvullen) van koelmiddelen met een Global Warming Potential (GWP) van 2500 of meer.

Lees meer

Het nieuwe AREI is er!

13/12/2019

De werkzaamheden om het bestaande AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) te herstructureren werden recent afgerond. Techlink heeft hieraan actief meegewerkt in de werkgroep van de FOD Economie.

Lees meer