Actueel

Aanmelden

Actueel

Wijzigingen REG-premies Warmtepomp(boiler)

12/06/2020

Op vrijdag 5 juni keurde de Vlaamse regering een eerste maal enkele wijzigingen goed over de REG-premies vanaf 2021, waaronder die voor warmtepompen. Dit wijzigingsbesluit ligt nu voor advies bij de Raad van State alvorens het finaal worden goedgekeurd.

Lees meer

Webinar - AREI - Voorzorgsmaatregelen tegen brand

12/06/2020

In samenwerking met Volta, ons technisch kenniscentrum voor elektrotechniek, heeft Techlink een webinar opgenomen over de "voorzorgsmaatregelen tegen brand in elektrische installaties".
De publicatie hiervan in 2013 in het toenmalige Art. 104 van het AREI, heeft voor heel wat opschudding gezorgd. Er stonden immers heel wat onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in. 

Lees meer

Vlaamse regering voert premie in voor residentiële PV vanaf 2021

10/06/2020

Op vrijdag 5 juni keurde de Vlaamse regering een eerste maal de invoering goed van een investeringspremie voor residentiële PV. Deze éénmalige premie komt in de plaats van het jaarlijks voordeel van het terugdraaiende teller principe dat wegvalt voor nieuwe installaties vanaf 2021. 

Lees meer

Opgelet indien u met een prijsherzieningsformule werkt!

05/06/2020

Overheidsopdrachten en prijsherziening: hoe reageren als installateur op de daling van de materiaalindex? De laatste maanden is er immers een daling van de materiaalindexen.

Lees meer

Vlaamse Regering voert calls voor investeringssteun in voor PV

04/06/2020

Vanaf 2021 wordt een tendersysteem ingevoerd in plaats van het groenestroomcertificaten systeem. De Vlaamse Regering heeft ook een wijziging goedgekeurd om geen steun meer toe te kennen bij negatieve prijzen en andere beperkingen in te voeren voor projectspecifieke steun. 

Lees meer

Opletten bij ontslaan van arbeiders PsC 149.01

04/06/2020

Bij ontslag van arbeiders (werklieden in cao terminologie) die onder PsC 149.01 ressorteren, moet met goed opletten om niet onder de bepalingen van de cao “werkzekerheid” te vallen die de procedure vastlegt in geval van “meervoudig” ontslag (cao algemeen bindend verklaard bij Koninkijk Besluit).

Lees meer

Wijziging betalingstermijnen tussen kmo's & grotere ondernemingen

28/05/2020

Vanaf 29 april 2020 is de maximale betalingstermijn voor een kmo om geld te krijgen van een (grotere) niet-kmo 60 dagen. Daarvan kan niet afgeweken worden met een beding in een overeenkomst. Ook wordt de verificatietermijn beperkt tot 30 dagen

Lees meer