Actueel

Aanmelden

Actueel

Tijdelijke werkloosheid te wijten aan de overstromingen

20/07/2021

De hevige regenval van de afgelopen dagen kan tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor sommige werknemers onmogelijk is geworden en daarom moet worden geschorst. De gewone principes blijven van toepassing.

Lees meer

Nieuwe procedures voor de terugkeer van reizen naar EU-landen

20/07/2021

Het Overlegcomité heeft besloten de procedure aan te scherpen voor landen in de Europese Unie of het Schengengebied waar gevaarlijke varianten van het virus circuleren, ongeacht de kleurcode van het land.

Lees meer

Aanvaardingsplicht zonnepanelen Waals Gewest sinds 1 juli

19/07/2021

Op 1 januari 2022 treedt de milieubijdrage voor fotovoltaïsche zonnepanelen in werking. Bedrijven die voor de eerste maal een zonnepaneel op de markt brengen in het Waals Gewest worden dus verplicht de inzameling, financiering en recyclage van afgedankte zonnepanelen op zich te nemen.

Lees meer

AREI - Nota 6 en interpretatiefiche 16

06/07/2021

De FOD Economie publiceerde een nota aan de erkende organismen, om de aandachtspunten te verduidelijken bij de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname van een thuisbatterij in een huishoudelijke installatie. 

Lees meer

Fluviustool om spanningsval te berekenen

01/07/2021

In verschillende media werd de laatste maanden reeds over het uitvallen van omvormers gesproken. Fluvius maakte een rekentool om spanningsval te berekenen en zo een mogelijke oorzaak voor het uitvallen van de omvormer op te sporen.

Lees meer

Premie-aanvragen thuisbatterijen en PV-installaties

29/06/2021

Via een recente parlementaire vraag en via VEKA vernamen we details over het aantal reeds aangevraagde premies voor thuisbatterijen en PV-installaties. We gaan hier dieper in op de premie-aanvragen, het beschikbare budget en wat er gebeurt wanneer dit budget opgebruikt is. 

Lees meer

Voorwaarde voor groene stroomcertificaten tot 750 kW

24/06/2021

Zoals eerder aangegeven, moet de startdatum voor de PV-projecten (zonder omgevingsvergunning) tussen 40kW en 750 kW (representatieve projectcategorieën 2a t.e.m. 3b van het certificatensysteem) ten laatste 16 juli 2021 zijn om binnen het groene stroom certificatensysteem (GSC) te vallen. 

Lees meer