Actueel

Aanmelden

Actueel

Opleiding PV Cycle - aanvaardingsplicht zonnepanelen in BXL

24/02/2020

Sinds 1 januari 2020 is de Aanvaardingsplicht Zonnepanelen in werking getreden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, welke ondernemingen, die zonnepanelen voor de eerste maal op de markt van het Brussels Gewest brengen, verplicht om de inzameling en de recyclage ervan te financieren.

Lees meer

Nieuwe call groene warmte

19/02/2020

Wie investeert in nieuwe grote installaties met groene warmte, restwarmte, warmtenetten of biomethaanproductie kan steun aanvragen tijdens de jaarlijkse oproep voor projecten (“call groene warmte”). De volgende oproep opent op 19 februari en sluit op 11 maart 2020.

Lees meer

Update markcijfers PV 2019

17/02/2020

Het VEA publiceerde voorlopige marktcijfers t.e.m. eind 2019, waaruit blijkt dat er vorig jaar minstens 361,56 MWAC omvormervermogen bijkwam. Een significante groei t.o.v. 2018: voor projecten tot 750 kWAC zien we een groei met minstens 46,5 MWAC en ook Kristalpark voegt 75 MWAC toe.

Lees meer

Goedgekeurde omvormers door DNB - stand van zaken C10/26

11/02/2020

Sinds 1 november 2019 is de nieuwe C10/11 van toepassing en worden extra eisen opgelegd aan omvormers. Vanaf 1 maart mogen sommige omvormers, al dan niet tijdelijk, niet meer geïnstalleerd worden bij nieuwe installaties en bij sommige vervangingen.

Lees meer

Bandingsfactoren vanaf 1 april 2020

06/02/2020

Op 20 december 2019 keurde de Vlaamse Regering een wijziging goed aan het energiebesluit om de IRR voor de onrendabele top berekening voor PV van 5% te verlagen naar 4,75%. Het VEA heeft nu de onrendabele top opnieuw berekend met deze verlaagde IRR.

Lees meer

Groei zonne-energie houdt aan, volhouden nu

30/01/2020

Vorig jaar was een goed zonne-jaar, niet alleen omdat de zon meer scheen dan gemiddeld, ook de nieuwe installaties deden het goed. PV-Vlaanderen en Techlink zien 2020 als een kanteljaar en sturen een persbericht de wereld in.

Lees meer

Europese bewustmakingscampagne over CPR

14/01/2020

Europacable heeft een bewustmakingscampagne over de Europese Bouwproductenverordening (CPR) gelanceerd voor elektrische kabels.  Doel is om installateurs te helpen begrijpen wat de gevolgen van de CPR voor elektrische kabels zijn om beter aan deze voorschriften te voldoen.

Lees meer