Actueel

Aanmelden

Actueel

Garantie premiehoogte bij aanmelding batterij en aanvraag digitale meter voor 15/11

02/11/2021

De thuisbatterijpremie daalt vanaf volgend jaar. Om uw dossier correct en tijdig in te dienen moet een volledige aanvraag bij VEKA worden ingediend. Fluvius garandeert nu dat wanneer u je batterij voor 15 november aanmeldt, je voor het einde van dit jaar uw attest en digitale meter zal ontvangen.

Lees meer

Fiscaal voordeel laadpalen

28/09/2021

Tegen 2026 moeten alle bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn. Daarvoor zullen ook meer laadpalen nodig zijn. Om dit te stimuleren, ging vanaf 1 september 2021 een belastingvermindering in voor nieuwe laadinfrastructuren

Lees meer

Thuisbatterij: simulator en richtprijzen

27/09/2021

VEKA publiceerde recent een simulator online om een schatting van het zelfverbruik en de terugverdientijd van een batterij te maken. Met deze tool kunnen zonnepaneeleigenaars analyseren of een investering in een thuisbatterij opportuun is.

Lees meer

Energiegemeenschappen, energiedelen en flexdiensten

23/09/2021

Op 9 juli keurde het Vlaams parlement de omzetting van Europese Richtlijnen goed om zo energiegemeenschappen, energiedelen en flexibiliteitsdiensten in de toekomst mogelijk te maken. 

Lees meer

Verlenging termijn bankwaarborg call groene stroom

21/09/2021

Binnen het besluit van 2 juli over de herziening van de Call groene warmte, werd ook de termijn om een bankwarborg te stellen binnen de call groene stroom finaal goedgekeurd. Deze termijn werd van 30 naar 60 dagen verlengd na het ontvangen van de goedkeuring van de aanvraag.

Lees meer

Minimum aandeel hernieuwbare energie en  renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

16/09/2021

De Vlaamse Regering keurde op 9 juli finaal een besluit goed met een aantal wijzigingen die de komende jaren opportuniteiten bieden voor de installatie van zonnepanelen bij niet-residentiële gebouwen vanaf 1/1/2022 bij overdracht van een gebouw of gebouwdeel.

Lees meer

Standpuntnota inzake het voorstel van decreet tot verbod plaatsing stookolieketels van 2022

07/09/2021

Techlink is meer dan ooit gesterkt in haar geloof en ondersteuning van de noodzakelijke energietransitie. Voor Techlink is de doelstelling van de energietransitie dus duidelijk, het technologiepad er naar toe (nog) niet. In dit kader publiceert Techlink deze standpuntnota.

Lees meer